بر حسب نیاز بهترین آگهی ها را جستجو کنید.
پرکن خطی دوغ دست دوم ویژه
پرکن خطی دوغ دست دوم
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: ۱۴۰۲-۱۲-۱۱

نوع آگهی: فروش یا ارائه

وضعیت: کارکرده

  • تهران(بنگاه مخازن و ماشین آلات استیل قاسمی پاکان)(استیل تجهیز پاکان)
لیبل چسبان مواد شوینده دست دوم
لیبل چسبان مواد شوینده دست دوم
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: ۱۴۰۲-۱۲-۱۱

نوع آگهی: فروش یا ارائه

وضعیت: کارکرده

  • تهران(بنگاه مخازن و ماشین آلات استیل قاسمی پاکان)(استیل تجهیز پاکان)
خریدار و فروشنده ماشین آلات استیل کارکرده خطوط تولید کارخانجات رب ، سس ، مربا ، ترشیجات و کنسرویجات ویژه
خریدار و فروشنده ماشین آلات استیل کارکرده خطوط تولید کارخانجات رب ، سس ، مربا ، ترشیجات و کنسرویجات
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: ۱۴۰۲-۱۲-۱۱

نوع آگهی: فروش یا ارائه

وضعیت: کارکرده

  • تهران(بنگاه مخازن و ماشین آلات استیل قاسمی پاکان)(استیل تجهیز پاکان)
خریدار و فروشنده میکسر و مخزن استیل 1 جداره 304 کارکرده و استوک
خریدار و فروشنده میکسر و مخزن استیل 1 جداره 304 کارکرده و استوک
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: ۱۴۰۲-۱۲-۱۱

نوع آگهی: فروش یا ارائه

وضعیت: کارکرده

  • تهران(بنگاه مخازن و ماشین آلات استیل قاسمی پاکان)(استیل تجهیز پاکان)
خرید و فروش مخزن استیل کارکرده ویژه
خرید و فروش مخزن استیل کارکرده
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: ۱۴۰۲-۱۲-۱۱

نوع آگهی: فروش یا ارائه

وضعیت: کارکرده

  • تهران(بنگاه مخازن و ماشین آلات استیل قاسمی پاکان)(استیل تجهیز پاکان)
پرکن قوطی پودر و گرانول دست دوم ویژه
پرکن قوطی پودر و گرانول دست دوم
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: ۱۴۰۲-۱۲-۱۱

نوع آگهی: فروش یا ارائه

  • تهران(بنگاه مخازن و ماشین آلات استیل قاسمی پاکان)(استیل تجهیز پاکان)
نوار سورت و بازبینی کارکرده ویژه
نوار سورت و بازبینی کارکرده
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: ۱۴۰۲-۱۲-۱۱

نوع آگهی: فروش یا ارائه

وضعیت: کارکرده

  • تهران(بنگاه مخازن و ماشین آلات استیل قاسمی پاکان)(استیل تجهیز پاکان)
خرید و فروش انواع مخازن و ماشین آلات استیل استوک ویژه
خرید و فروش انواع مخازن و ماشین آلات استیل استوک
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: ۱۴۰۲-۱۲-۱۱

نوع آگهی: فروش یا ارائه

وضعیت: کارکرده

  • تهران(بنگاه مخازن و ماشین آلات استیل قاسمی پاکان)(استیل تجهیز پاکان)
خریدار و فروشنده انواع مخازن استیل کارکرده خطوط تولید لبنی/غذایی/دارویی/آرایشی/بهداشتی/شیمیایی ویژه
خریدار و فروشنده انواع مخازن استیل کارکرده خطوط تولید لبنی/غذایی/دارویی/آرایشی/بهداشتی/شیمیایی
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: ۱۴۰۲-۱۲-۱۱

نوع آگهی: فروش یا ارائه

وضعیت: کارکرده

  • تهران(بنگاه مخازن و ماشین آلات استیل قاسمی پاکان)(استیل تجهیز پاکان)
پرکن توزین دار پودر و گرانول دست دوم ویژه
پرکن توزین دار پودر و گرانول دست دوم
مشاهده جزئیات

ارسال شده در: ۱۴۰۲-۱۲-۱۱

نوع آگهی: فروش یا ارائه

وضعیت: کارکرده

  • تهران(بنگاه مخازن و ماشین آلات استیل قاسمی پاکان)(استیل تجهیز پاکان)
بالا