برای قیمت تماس بگیرید

کیت استخراج DNA از بزاق زیستا (Zista Saliva Extraction Kit) چرا از بزاق برای استخراج DNA استفاده کنیم؟ با توجه به اهمیت ...

 • 09307384794

 • تهران - طرشت - بلوار شهید علیرضا عزیزی - خیابان اکبری - کوچه شهید محسن مظفری - پلاک۶
۱۴۰۲-۰۱-۱۷

برای قیمت تماس بگیرید

کیت استخراج DNA از سواب برپایه تکنولوژی سیلیکا (Swab Genomic DNA Extraction Mini Spin Kit) کیت استخراج DNA از سواب بر پا...

 • 09307384794

 • تهران - طرشت - بلوار شهید علیرضا عزیزی - خیابان اکبری - کوچه شهید محسن مظفری - پلاک۶
۱۴۰۲-۰۱-۱۷

برای قیمت تماس بگیرید

کیت استخراج DNA از خون برپایه تکنولوژی سیلیکا (Blood Genomic DNA Extraction Mini Spin Kit) کیت استخراج DNA از خون بر پای...

 • 09307384794

 • تهران - طرشت - بلوار شهید علیرضا عزیزی - خیابان اکبری - کوچه شهید محسن مظفری - پلاک۶
۱۴۰۲-۰۱-۱۷

برای قیمت تماس بگیرید

کیت استخراج DNA از بافت برپایه تکنولوژی سیلیکا (Tissue Genomic DNA Extraction Mini Spin Kit) کیت استخراج DNA از بافت بر ...

 • 09307384794

 • تهران - طرشت - بلوار شهید علیرضا عزیزی - خیابان اکبری - کوچه شهید محسن مظفری - پلاک۶
۱۴۰۲-۰۱-۱۷

کیت استخراج DNA از بزاق برپایه تکنولوژی سیلیکا (Saliva Genomic DNA Extraction Mini Spin Kit) کیت استخراج DNA از بافت بر ...

 • 09307384794

 • تهران - طرشت - بلوار شهید علیرضا عزیزی - خیابان اکبری - کوچه شهید محسن مظفری - پلاک۶
۱۴۰۲-۰۱-۱۷

برای قیمت تماس بگیرید

شرکت دانش بنیان زیستاژن آفرین   رسالت ما: شرکت دانش بنیان زیستاژن آفرین با هدف ایجاد زیرساختفناوری لازم جهت ساخت تجهیزات...

 • 09307384794

 • تهران - طرشت - بلوار شهید علیرضا عزیزی - خیابان اکبری - کوچه شهید محسن مظفری - پلاک۶
۱۴۰۱-۱۲-۲۰
بالا