برای قیمت تماس بگیرید

گروت  گروت یک محصول آماده به مصرف است که معمولاً برای پر کردن حفره های زیر ماشین ها یا سایر عناصر ساختاری ، آب بندی اتصا...

  • 09106769070

  • ایران - کرج فاز 4 - بلوار 520 - خ 522 غربی
2021-10-16
بالا