برای قیمت تماس بگیرید

فروش ماژول پریز در اصفهان کنترل هوشمند پریزها و مصرف کننده هاارتباط از طریق پروتکل مدباس (ارتباط سیمی)امکان کنترل ماژول ...

  • 09124787535

  • اصفهان خیابان هشت بهشت خیابان ملک جنوبی پلاک37
۱۴۰۲-۰۶-۱۹

برای قیمت تماس بگیرید

تامین آبیاری هوشمند تامین آبیاری هوشمند با شرایط ویژه: از جمله امکانات یک ساختمان سبز داشتن یک فضای سبز میباشد . به طبع ...

  • 09124787535

  • اصفهان خیابان هشت بهشت خیابان ملک جنوبی پلاک37
۱۴۰۲-۰۶-۱۹

برای قیمت تماس بگیرید

فروش ماژول روشنایی فروش ویژه ماژول روشنایی: کنترل هوشمند روشنایی ارتباط از طریق پروتکل مدباس (ارتباط سیمی) امکان کنترل م...

  • 09124787535

  • اصفهان خیابان هشت بهشت خیابان ملک جنوبی پلاک37
۱۴۰۲-۰۶-۱۹

برای قیمت تماس بگیرید

فروش سیستم صوتی هوشمند سیستم پخش موزیک با قابلیت اتصال بیسیمارتباط از طریق پروتکل مدباس (ارتباط سیمی)امکان کنترل ماژول ا...

  • 09124787535

  • اصفهان خیابان هشت بهشت خیابان ملک جنوبی پلاک37
۱۴۰۲-۰۶-۱۸
بالا