برای قیمت تماس بگیرید

نیلینگ و انکراژ – شرکت مهندسی حفار پایدار تهران « تخصص و توانمندی های شرکت مهندسی حفار پایدار تهران » • اجرای سازه نگهبا...

  • 09121211440

  • بزرگراه یادگار امام- نرسیده به خیابان آزادی- بلوار شهید تیموری- خیابان عموزاده- پلاک 8- واحد 1
2021-10-27

فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و نمونه برداری معدن و ست تزریق کامل فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و ...

  • 09121211440

  • بزرگراه یادگار امام- نرسیده به خیابان آزادی- بلوار شهید تیموری- خیابان عموزاده- پلاک 8- واحد 1
2021-10-27

برای قیمت تماس بگیرید

قیمت نیلینگ و قیمت میکروپایل – شرکت حفار پایدار تهران  « تخصص و توانمندی های شرکت مهندسی حفار پایدار تهران » • اجرای ساز...

  • 09121211440

  • بزرگراه یادگار امام- نرسیده به خیابان آزادی- بلوار شهید تیموری- خیابان عموزاده- پلاک 8- واحد 1
2021-10-27
بالا