برای قیمت تماس بگیرید

عرضه رنگ پلاستیسول ( جهت چاپ روی انواع پارچه ) رنگ پلاستیسول جهت چاپ بر روی انواع پوشاک میباشد. این رنگ تحت استانداردهای...

  • 09029348675

  • تهران شرکت پلاست صنعت آتیه غرب
۱۴۰۲-۰۵-۲۹

برای قیمت تماس بگیرید

عرضه پلاستیسول درب شیشه جار ( خمیر آب بندی) خمیر پلاستیسول با عنوان خمیر درب جار و یا کامپاند جهت آب بندی درب های فلزی ش...

  • 09029348675

  • تهران شرکت پلاست صنعت آتیه غرب
۱۴۰۲-۰۵-۲۹
بالا