برای قیمت تماس بگیرید

قیر اکسید شده قیر دمیده ( اکسیده) از واکنش قیر داغ با اکسیژن به دست آمد و به دنبال آن تحقیقات زیادی در مورد متغیر های فر...

  • 09909087392

  • اصفهان. چهار راه رزمندگان. خیابان رباط. پلاک 640. ساختمان جالینوس شمالی. طبقه 5. واحد 6.
۱۴۰۰-۰۸-۲۶
بالا