برای قیمت تماس بگیرید

فر پیتزا ریلی موتور بغل دهنه ۵۰ فرپیتزا ریلی فست فود فر پیتزا ریلی موتور بغل دهنه ۵۰ با ظرفیت پخت ۷۰ عدد پیتزا در یک ساع...

  • ۶۱۳ ۰۸ ۰۸ ۰۹۱۲

  • تهران
۱۴۰۰-۰۹-۲۲
بالا