برای قیمت تماس بگیرید

فروش عمده رنگ ترافیکی برای کشیدن خط کشی و علائم روی زمین، آسفالت و سطوح سیمانی از رنگ رافیکی استفاده میشود. رنگ ترافیکی ...

  • ۰٩٣٦١٤٨٨٤٧۰

  • تهران-خیابان آزادی -روبه رو استادمعین پلاک 5٣5 -طبقه٣-واحد-٣
۱۴۰۲-۰۲-۱۹
بالا