برای قیمت تماس بگیرید

 بهترین خریدار خاک قلع (اکسید قلع،دلمه قلع،نرمه قلع،قلع۶۳٪) ● خریدار بابیت پایه قلع(زرد) ● آماده همکاری با تمام کارخانه ...

  • 09124095433

  • تهران ، خیابان فدائیان اسلام ، خیابان نوروزی ، بنگاه میهن ، شاهمرادی
۱۳۹۹-۱۱-۲۰
بالا