دیزل ژنراتور کامینز 6 بیتی با ژنراتور 135 کاوا

دیزل ژنراتور کامینز 6 بیتی با ژنراتور 135 کاوا

تهران-اتوبان آزادگان(غرب به شرق) به سمت افسریه-بعد از پل چهار دانگه-جلوتر از علی آباد قاجار-نبش خروجی پمپ بنزین علی آباد قاجار

برای قیمت تماس بگیرید
دیزل ژنراتور پرکینز شش سیلندر با ژنراتور 70 کاوا مکالته

دیزل ژنراتور پرکینز شش سیلندر با ژنراتور 70 کاوا مکالته

تهران-اتوبان آزادگان(غرب به شرق) به سمت افسریه-بعد از پل چهار دانگه-جلوتر از علی آباد قاجار-نبش خروجی پمپ بنزین علی آباد قاجار

برای قیمت تماس بگیرید
بالا