دستگاه خمیر گیر
دستگاه فر نانوایی

دستگاه فر نانوایی

اردبیل شهرک صنعتی 2 خیابان صنعت 4 سرو 4 ماشین سازی ام پی ام

برای قیمت تماس بگیرید
دستگاه شیتر فوندانت رومیزی

دستگاه شیتر فوندانت رومیزی

اردبیل شهرک صنعتی 2 خیابان صنعت 4 سرو 4 ماشین سازی ام پی ام

برای قیمت تماس بگیرید
دستگاه خمیر پهن کن رومیزی قنادی

دستگاه خمیر پهن کن رومیزی قنادی

اردبیل شهرک صنعتی 2 خیابان صنعت 4 سرو 4 ماشین سازی ام پی ام

برای قیمت تماس بگیرید
دستگاه رشته بر تمام اتوماتیک

دستگاه رشته بر تمام اتوماتیک

اردبیل شهرک صنعتی 2 خیابان صنعت 4 سرو 4 ماشین سازی ام پی ام

برای قیمت تماس بگیرید
دستگاه لپه کن نخود

دستگاه لپه کن نخود

اردبیل شهرک صنعتی 2 خیابان صنعت 4 سرو 4 ماشین سازی ام پی ام

برای قیمت تماس بگیرید
دستگاه فر سرخ کن رشته

دستگاه فر سرخ کن رشته

اردبیل شهرک صنعتی 2 خیابان صنعت 4 سرو 4 ماشین سازی ام پی ام

برای قیمت تماس بگیرید
دستگاه فوندانت باز کن قنادی

دستگاه فوندانت باز کن قنادی

اردبیل ،شهرک صنعتی 2 خیابان صنعت 4 سرو4ماشین سازی ام پی ام

برای قیمت تماس بگیرید
بالا